Jeżeli masz problemy, chcesz porozmawiać, brakuje Ci wsparcia - napisz do nas.

mail: amazonkipiaseczno@gmail.com

 

Fotokronika

19 marca 2015. Jak co roku tradycyjne wielkanocne Jajeczko

 

11 grudnia 2014. Wigilia w naszej siedzibie.

 

25 listopada 2014. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Warszawskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

<

 

2014, 24 – 26 października. Wyjazd do Płocka

 

2014, 26-27 września. Integracyjna wycieczka do Sandomierza

 

Maj 2014. Amazonki na warszawskim Zamku Królewskim

 

2014 Wielkanoc

 

Grudzień 2013. Wigilia

 

Czerwiec 2013. Dzień Lesznowoli

 

2013. Wielkanoc

 

Grudzień 2012. Pierwsza Wigilia w nowej siedzibie.

Oficjalni goście na tej wigilii dopisali. Przyszli - p. Zdzisław  Lis  -  Burmistrz Miasta Piaseczna, p. Bożena Obłucka  -  Sołtys  Mysiadła, ks. Dariusz  Gocłowski - Proboszcz  parafii w Starej Iwicznej, dr Klaudiusz Czerniawski  -  lekarz onkolog,  p. Halina Wójcik  -  Prezes  Nord  Medica w Piasecznie;   ze Stowarzyszenia Centrum Amazonki Małgorzata  Kurtyka-Kozioł, Elżbieta  Samselska i  Teresa  Maciejowska;  p. Jan  Dąbek  -  Starosta Powiatu Piaseczyńskiego, p. Maria  Jolanta  Batycka-Wąsik  -  Wójt  Lesznowoli; ze Stowarszyszenia Amazonki  W-wa Bielany Romana  Nawara  -  Prezes i Henryka  Kopacz -  sekretarz.

 

Listopad 2012. Nowa siedziba

Gdy oznajmiono nam, że Stara Plebania będzie poddana remontowi i musimy szukać dla siebie nowego miejsca, czarno to widziałyśmy. Ale szybko okazało się (jak najczęściej bywa), że dobrych ludzi nie brakuje, i dzięki Pani Wójt Lesznowoli wylądowałyśmy w Mysiadle w dawnym hotelu. Tutaj byłyśmy u siebie, nie musiałyśmy z nikim dzielić lokalu – no, po prostu było wspaniale. I do tego te przestrzenie!

 

2012 r. Ostatnia Wielkanoc w Starej Plebanii.

 

2011 r. Wigilia.

 

2010 r. Wigilia.

 

2009 r. Wielkanoc

 

Styczeń 2008 r. Spotkanie towarzyskie w karnawale.

 

2003 r., październik, Poznań. Spotkanie Federacji Klubów Kobiet po Mastektomii z przedstawicielami Departamentu Zdrowia i Departamentu Orzecznictwa o Niepełnosprawności z ZUS.

 

2003 r., październik – VI pielgrzymka „Amazonek” na Jasną Górę.

 

2003 r., czerwiec, Węgrowiec koło Poznania. Szkolenie dla liderek ruchu Amazonek

 

2003 r., marzec. Spotkanie zorganizowane przez Mazowiecką Federację z udziałem lekarzy onkologów i firm działających na rzecz walki z rakiem.

Doc. Krzakowski omawiał temat badań klinicznych, doc. Pieńkowski mówił o nowych metodach w leczeniu raka piersi, dr. Nagadowska om ówiła leczenie chirurgiczne, dr. Mazur i dr. Tchórzewska przybliżali temat rekonstrukcji piersi, zaś mgr Krzyżewska omawiała badania nad receptorem HER 2, odpowiedzialnym za rozwój raka piersi.

 

2002, 18 grudnia. Wigilia.
W starej plebanii, która gościła Klub, Amazonki wraz z zaproszonymi gośćmi obchodziły pierwszy opłatek.

 

Rehabilitacja ruchowa po mastektomii.

 

13 października 2002 r. Wielka Kampania Życie Kontra Rak Piersi.
Na Placu Defilad w Warszawie o godzinie 12 w ramach obchodów „Różowej Wstążki”, w tym roku pod patronatem Barbary Labudy, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Amazonki z Piaseczna wzięły udział w Happeningu pod hasłem „Zwiążmy się w nadziei”.

 

2002 październik. Pielgrzymka Amazonek do Częstochowy.
Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. W tym roku po raz pierwszy na V pielgrzymce Amazonek na Jasną Górę znalazły się też Amazonki z Piaseczna.

 

2 lutego 2002. Początki.
Spotkanie założycielskie Piaseczyńskiego Klubu Kobiet po Mastektomii. Na to pierwsze spotkanie przybyło 10 pań. I tak to się zaczęło.

Po załatwieniu wszelkich spraw urzędowych, wiążących się z legalizacją Piaseczyńskiego Klubu Kobiet po mastektomii w 2003 r. odbyło się Walne Zebranie, na którym został wybrany zarząd naszego Klubu. Oto jego skład:

Alicja Kolasa – sekretarz, Wiesława Łojewska – skarbnik, Janina Sienkiewicz – viceprzewodnicząca, Anna Bartos-Olszewska – przewodnicząca, Maria Brodowska – kronikarz, Stanisława Laskowska – gospodyni klubu